EKO KREDA (Czarna kreda)

EKO KREDA (Czarna Kreda)- zawdzięcza swój kolor wysokiej zawartości kwasów humusowych. Wyjątkowość Czarnej Kredy wynika z występowania w niej substancji organiczej pochodzenia roślinnego oraz substancji próchnicznych. Surowcem do produkcji Czarnej Kredy są pokłady bełchatowskiej kredy jeziornej. Jest to młoda, a tym samym najbardziej miękka forma waprnia. Charakteryzuje się wysoką reaktywnością, co sprawia, że jest bardziej przydatna w ogrodnictwie od stosowanych dolomitów i skalnych wapieni.

Skład:
CaCO3 > 70%
CaO > 40%
Stosowanie:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Okres stosowania
Dostępne opakowania:
Opakowanie foliowe 5kg
Opakowanie foliowe 10kg